Marketing Automation 

Success Summit 2019


17 SEPTEMBER

08:30   Registrering, morgonkaffe & lättare frukost

09:00   Moderator Mattias Fahlén inleder dagen

Mattias Fahlén, rådgivare inom området kanalsamverkan och tidigt aktiv inom datastyrd anpassning av kundupplevelsen. Mattias arbetar strategiskt med kundmötet och bistår företag och organisationer med förstudier, strategier och förbättringsarbete inom etablering, ledarskap och försäljning. Med flera år av affärsutvecklingsarbete i gränslandet - digital self service & optimal customer service – har Mattias bland annat haft ansvar för Now Interacts verksamhet i Norden och därigenom aktivt medverkat i ett 30-tal transformationsprojekt. Idag är han verksam inom Salesforce där fokus ligger på området Service Cloud.
____________________________________________

GRUNDERNA, FORSKNINGEN, KUNDRESAN 
____________________________________________

FORSKARE

09:05   Vad forskningen säger – Trender och insikter om Marketing Automation

Är Marketing Automation framtiden eller bara kejsarens nya kläder på vad som alltid varit ett sätt att skapa effektiv marknadskommunikation? Vad säger forskningen och när finns det bevisad effekt att automatisering verkligen kan öka relevans och snabb interaktion med kunder? Martin orienterar oss inom den senaste forskningen kring effektiv marknadsföring och när system för automatisk kommunikation kan bidra till ökad effekt. Föreläsningen erbjuder trender inom forskningen och praktiska lärdomar om hur företag optimerar sin marknadsföring.

Martin Söndergaard, Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Martin är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm – Center for Consumer Marketing. Han kombinerar insikter från psykologi och hjärnforskning för att bättre förstå hur marknadsföring påverkar kunder och driver bolags tillväxt. Martins forskning fokuserar på marknadsföring i digitala medier och hur företag på bästa sätt kan optimera sin marknadskommunikation.

____________________________________________

EXPERT

09:30   Marketing Automation crash course. Få grunderna, potentialen och hygienfaktorerna

Tina skall vägleda er in i Marketing Automation världen. Vad är egentligen Marketing Automation? Hur hänger begrepp och olika system samman? Vad är potentialen och varför ska företag satsa på Marketing Automation? Vad för hygienfaktorer bör man ta hänsyn till? Detta är alla frågor som Tina kommer att beröra. Helt enkelt, hon kommer att ge en 30 minuters crash course i ämnet som du kan ta med dig under dagen för att får ut maximalt av konferensen.

Tina Jensen, Marketing Technologist, Tina Jensen AB

Tina är en projektledare som älskar marknadsföring/sälj kombinerat med teknik. Under sin snart 20-åriga karriär inom marknadsföring och IT har hon stor vana av att bygga upp, utveckla och genomföra marknadsföringsaktiviteter med höga krav på struktur, snabbhet, kvalitet och kreativitet. Främst med fokus på CRM, Marketing Automation och Analys. Hon har erfarenhet både från B2B och B2C och har haft roller som Global Director Marketing Operations på Qlik, projektledare för alla marknadssystem på Aller Media och CRM-ansvarig för Hemmakväll. Hon kallar sig själv Marketing Technologist och brinner för hur marknads- och säljavdelningar kan använda teknik till sin fördel.

___________________________________________

PRAKTIKFALL

10:00   Marketing Automation i hela den digitala kundresan – från lead till efter förnyad affär

Bisnode har under 2019 tagit marknadsföringen till nästa nivå. De frågade sig hur de med verktyg och roller som redan används idag för att bearbeta nya kunder, skulle kunna använda dessa också för att automatisera dialogen med befintliga kunder. Under 2017-2018 rullade de ut Marketo på deras 16 största marknader och de samlar in över 25 000 leads varje år. Samtidigt har de mer än 100 000 kunder över hela Europa som de vill komma närmare på ett effektivt sätt. Målsättningen med projektet var att få till snabbare onboarding samt ta kunders engagemang till nya höjder. De ville förbättra förnyelse av befintliga kontrakt, nyförsäljning på befintliga kunder och framförallt kundnöjdheten. Under sessionen berättar Daniel mer om hur Bisnode har gått tillväga och vad för resultat de har kunnat se.

Daniel Nyberg, Head of Group Digital Marketing, Bisnode AB

Daniel jobbar i gränslandet mellan teknik, marknadsföring och sälj. På Bisnode ansvarar han för utvecklingen av koncernens processer och verktyg för digital marknadsföring samt för införandet av dessa på Bisnodes 19 marknader. Han har en bakgrund i konsultvärlden där han har ägnat sig åt både tekniska utvecklingsprojekt och strategileveranser.


____________________________________________

10:30 - 11:00   Förmiddagskaffe & nätverkande
____________________________________________


ORGANISATION, LEDNINGSSTÖD, PERSONALISERING
___________________________________________

PRAKTIKFALL

11:00   KLMs resa mot personaliserad marknadskommunikation - rätt budskap vid rätt tidpunkt i rätt kanal till rätt person

Idag räcker det inte med stor kontaktdatabas för att nå ut till befintliga och potentiella kunder. Idag behöver man svara upp mot kundens unika behov och önskemål, kunder kräver personaliserade och relevanta budskap som levereras vid rätt tidpunkt och i kanaler de använder. KLM berättar hur de jobbar med att personalisera sin marknadskommunikation, de kommer bland annat att beröra:  

 • Hur får man fram individuella preferenser?
 • Hur de jobbar med att skapa individanpassade budskap
 • Hur de mäter effekten av personaliserade utskick

Emmelie Johansson, Marketing Manager North Europe, AirFrance KLM

Emmelie har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och kommunikation samt av att bygga framgångsrika team inom både B2C och B2B. Hon har tidigare bland annat arbetat på DHL, Lantmännen KRAFFT och har även ett antal styrelseuppdrag.

___________________________________________

EXPERT


11:30   Marketing Automation - en fråga om vilja, mod och förankring från ledningen

Efter att ha pratat Marketing Automation med många av Sveriges största bolag har Martin sett ett tydligt problem, det saknas ofta benägenhet och mod att börja förändra, något som vd:ar, sälj-, marknads- och IT-chefer bör agera på. Teknologi är en faktor, men framförallt handlar det om att organisation, processer, beslutsfattande och budgetallokering måste stödja ett nytt digitaliserat arbetssätt. Är inte dessa delar på plats eller då stöd från ledning saknas, då kommer det att bli förändringsarbete i motvind. Martin kommer att berätta hur ni kan sätta upp en effektiv leadsprocess där Marketing Automation, Machine Learning och AI kan spela viktiga roller. Han kommer också att ge tips på fem beslut som han menar är avgörande för ett företags framgång mot ett mer digitaliserat arbetssätt.

Martin Stenke, Partner/Lead Strategist, Infunnel
 
Marketing Automation har varit vardag för Martin i snart tio år. Idag äger och driver hankonsultbolaget Infunnel, med fokus på automatisering, optimering och konvertering i digitalakanaler. Han har jobbat med affärsutveckling online i hela sitt yrkesliv och har hjälpt företag som Mercedes-Benz, Tetra-Pak, Vattenfall och Resurs Bank. På Infunnel jobbar han med strategi och har access till ett flertal marketing automation-system, så som Salesforce Marketing Cloud, Pardot, Marketo, Eloqua och Hubspot.

____________________________________________

INTERVJU

12:00   Så påverkar ITP i Safari Marketing Automation och vad man kan göra

Tony Hammarlund pratar med Martin Stenke på Infunnel om anti-spårningstekniken ITP (Intelligent Tracking Prevention) som finns i Safari. De kommer att diskutera hur det påverkar marketing automation och vad man kan göra åt det.

Tony Hammarlund, digital marknadsförare, driver podden Digital Marknadsföring 

Digital marknadsförare med kompetens inom allt från content marketing och sökmotoroptimering till sociala medier och webbdesign. Han driver även podden Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund.

____________________________________________


12:15  Martin Söndergaard - Sammanfattande tankar från förmiddagen
____________________________________________

12:25 - 13:25  Lunch & nätverkande
____________________________________________

13:25 - 14:25

FÖRDJUPNING - 2 TEMA  X 2 PASS

Under del av eftermiddagen får du möjlighet att fördjupa dig inom 2 olika tema med 2 pass inom respektive område.

 • TEMA A - Marketing Automation utifrån ett B2C perspektiv
 • TEMA B - Marketing Automation utifrån ett B2B perspektiv

___________________________________________

13:25 - 13:55   PASS 1

TEMA A - PASS 1 - Länsförsäkringar Östgötas resa – hur de har blivit mer datadrivna och kundinsikt-orienterade via CRM och Marketing Automation

Som ett lokalt kundägt bolag med östgötarnas behov som enda fokus krävs insikt och strategier som ger bästa tänkbara kundupplevelse här och nu. Länsförsäkringar Östgöta har vunnit flera utmärkelser och i flera mätningar har de Sveriges nöjdaste kunder, tillika ägare. Visst är de glada och stolta, men absolut inte nöjda, för samtidigt har kunder allt högre krav och förväntningar. På detta pass får ni höra hur de jobbar med CRM och Marketing Automation i en datadriven värld.

 • Hur fortsätter en bank och försäkringsbolag att vara relevant och skapa sömlöshet mellan fysiska och digitala kanaler?
 • Hur nyttjar de NBA-marketing för att skapa den bästa kundupplevelsen via Marketing Automation och CRM
 • Från kanalstrategi till omnikanalstrategi – koordinerade dialog och kampanj i alla kanaler
 • Från manuella till automatiserade processer

Per Johansson, CRM-ansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Per hemmasnickrade sitt första CRM-system åt en byggfirma som 20-åring och insåg tidigt i sin karriär att det skulle vara bra mycket smidigare med bättre system, data och matematik. Drygt 15 år senare, med flera CRM-uppdrag och en universitetsexamen i statistik och datamining i ryggen, leder han Marketing Automation och tvärfunktionella CRM-råd på Länsförsäkringar Östgöta. Han ser en röd tråd av att nyttja komplex information till att effektivisera allt från marknadsföring, försäljning och förebyggande arbete så att skador aldrig inträffar.


TEMA B - PASS 1 - Skala upp med Marketing Automation som hävstång

Urkund grundades vid millennieskiftet och har i stort sett blivit standard på högskolor och universitet i Skandinavien där vår produkt används för att förebygga plagiering hos studenter och forskare. I början av 2018 sattes en ny tillväxtstrategi med globala ambitioner. För att kunna skala upp har man skapat en infrastruktur kring processer och data som inte fanns tidigare. MA är den hävstång Urkund behöver för att klara av att vinna och behålla kunder i den takt som krävs för att nå de globala tillväxtmålen. Carl-Fredrik kommer dela med sig av hur man gått tillväga för att bygga upp den grund av system, data och flöden för att kunna automatisera och skala upp. Från en organisation där kunskapen och informationen fanns hos individer till ett ekosystem av data där kunskapsväxling och ett systematiskt angreppssätt möjliggörs. Alltjämt med en strukturerad mätplan genom hela kundresan.

Carl-Fredrik Wållgren, CMO, Urkund


Carl-Fredrik rullade ut sitt första MA-projekt för drygt 7 år sedan. Att med automatiserad och data-driven kommunikation, som sätter kunden i centrum, öka försäljningen har varit hans vardag sedan dess. Tillvägagångssättet har hela tiden baserats på att hitta kontinuerliga förbättringar med hjälp av vetenskapliga metoder.

____________________________________________

13:55 - 14:25   PASS 2

TEMA A - PASS 2 - Make it all about me! – Can we automate it all?

When discussing omnichannel marketing it is impossible to avoid the term Marketing Automation. Is this the answer to making it ‘all about the customer’? What does it actually take to create as many personalized customer journeys with as few resources as possible? Where do you start and how do you balance campaigns for the masses with hyper personalized and automated communications? Based on the latest book on the topic and using several examples, this talk will give you a thorough introduction to the framework "The Omnichannel Hexagon" which is a comprehensive model for understanding and gauging maturity within omnichannel marketing and thus help set the direction for future marketing efforts – including marketing automation.

Rasmus Houlind, Chief Strategy Officer, Agillic

Rasmus Houlind is a thought leader within Omnichannel and Digital Marketing. Through his extensive experience at several major agencies in Scandinavia he has built up a solid knowledge base about what it takes to succeed in marketing across physical and digital channels alike. He is the author of the book "Make it all about me" on omnichannel marketing and AI and works on a daily basis for the Martech company Agillic.


TEMA B - PASS 2 - B2B-nördens guide till B2C-galaxen

Visst känns det ibland som att vi kommer från olika planeter, vi från Mars som arbetar med B2B-marknadsföring och de där andra från Venus som håller på med B2C-marknadsföring. Men verkligheten är att vi alla kommer från samma planet, Jorden, och invånarna vi vill kommunicera med på den här planeten är människor. Människor har en tendens att tänka och reagera på förutsägbara sätt i sin roll som konsument såväl som i sin professionella roll. Vad kan vi B2B-nördar lära oss av de marketing automation strategier som våra B2C-kollegor tillämpar?

Tro det eller ej, men detta är en down to earth-föreläsning med tydliga, praktiska exempel som ni kommer kunna ta med er hem och börja arbeta mot redan imorgon om ni vill.

Therese Leike Kärvestedt, Marketing Automation Specialist, OwnAdventure

Therese har arbetat som Marketing Automation Specialist i över 10 år, både som specialistkonsult och som anställd MA-projektledare på en av Nordens största återförsäljare av IT-produkter. Hon har under årens lopp fått möjlighet att arbeta med både automatiserad B2B marknadsföring såväl som B2C marknadsföring och med både relationsbaserad och onlinebaserad försäljning. Idag arbetar Therese som MA-konsult i egen regi.


___________________________________________

14:25- 14:55   Eftermiddagskaffe & nätverkande

___________________________________________

DATA, AI OCH FRAMTID

___________________________________________

PRAKTIKFALL

14:55   Cancerfonden besegrar cancer med realtidsdata – utan omoderna A/B-tester

För tre år sedan hade Cancerfonden ingen aning om att de redan 2019 skulle ha ett mål – att bli ledande digitalt inom organisationsvärlden och att kunna förutspå deras givares nästa steg med hjälp av AI och data. Under den här sessionen får du höra hur Cancerfondens digitala transformation har sett ut och vilka lärdomar och utmaningar man har tagit med sig längs vägen.

Adam, Lassoued, Head of Digital & MarTech, Cancerfonden


Adam har en kommersiell bakgrund och klev in på Cancerfonden med ett mål – att besegra cancern med hjälp av realtidsdata. Under hans tre år på Cancerfonden har han påbörjat en enorm digital transformation som nog många kommersiella bolag aldrig hade kunnat tro att en organisation som Cancerfonden skulle göra. Under dessa tre år har Cancerfonden vunnit ”Bästa digitala aktivitet”, fått Facebook i USA att be om ursäkt och kammat hem flera andra fina priser. Adam har bland annat arbetat som nordisk digital chef och jobbat inom byråvärlden.


___________________________________________

PRAKTIKFALL

15:25   Säljdriven marknadsföring med support av AI och Marketing Automation

Telenor har genomgått en förändringsresa där de har slagit ihop deras sälj- och marknadsorganisationer till ett team. De har gått från Ad hoc kampanjer till säljdriven marknadsföring och de har tagit fram en leadsgenererande process med MA funktionalitet, där de på ett år ökade antalet leads med 122 %. De har i detta arbete även insourcat medieköpen och implementerat ett AI-verktyg (Albert) som idag genomför deras digitala medieköp, något de har sparat miljonbelopp på. Hör Ellinor berätta om denna förändringsresa, hon kommer att prata kring vad de har gjort, hur det är att leda i förändring samt berätta vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra.

 • Sammanfogning av sälj och marknad till en och samma organisationsenhet
 • Från Ad hoc till säljdriven marknadsföring – en leadsgenererande process
 • Inscoursning av medieköpen och implementering av AI-verktyget Albert

Ellinor Axell, Marketing and Sales Director B2B, Telenor

Ellinor har mångårig erfarenhet inom marknadsföring, CRM och digital så som fysisk försäljning och hon har drivit ett flertal förändringsarbeten med fokus på digitala transformationer. För ca två år sedan började hon på Telenor och har sedan dess drivit den digitala transformationen och sammanfogat sälj- och marknadsorganisationen. En resa från att jobba med ad hoc kampanjer och kalla samtal till leadsgenererande marknadsföring och insiktsbaserad försäljning, och hämtat hem stora delar av sina medieköpen och sin content produktion.


____________________________________________

15:55   Kort bensträckare

____________________________________________

16:00   Martin Söndergaard - Sammanfattande tankar från dagen

____________________________________________

KEYNOTE

16:10   Sälj mindre, älska mer

Hur ska vi egentligen möta framtidens kund? En kund som är påläst och som inte vill mötas av en säljare som vill sälja utan en säljare som vill hjälpa kunden att handla. Hur ska vi möta en kund som är mindre lojal mot varumärken och som är beredd att byta varumärke om det inte motsvarar dennes krav på kvalitet? Hur ska vi kunna automatisera hela kundflödet på ett personligt sätt? Detta och mycket mer kommer en av Sveriges mest anlitade föreläsare och trendspanare Göran Adlén beröra när han ger sina tankar om hur man ska lyckas i framtiden.

Göran Adlén, Trendanalytiker, författare och föreläsare, Adlén Consult AB

Göran är civilekonom från Lunds universitet. Han har arbetat många år inom reklambranschen och parallellt har han undervisat på IHM i marknadsföring och marknadsanalys. Nu arbetar han som talare på heltid, han har skrivit åtta böcker och 2009 startade han web-TV-formatet ”Trend-TV”. Dessutom har han femton år i rad genomfört sina egna populära trendrapporter samt att han har lett ett antal förändringsprojekt för olika företag och organisationer.


____________________________________________

16:50  Moderator Mattias Fahlén summerar dagen 

17:00   Konferensen slut

(NOWBiZ reserverar sig för eventuella ändringar i programmet)

Anmäl dig här!

NOWBiZ Business Events

We connect Business Executives!